Jambon bereid update stresstests kerncentrales tegen vliegtuiginslagen te vragen

Jambon bereid update stresstests kerncentrales tegen vliegtuiginslagen te vragen

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zal het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) een update vragen van de stresstests die in 2011 op onze nucleaire installaties werden uitgevoerd, naar de mate waarin ze bestand zijn tegen een vliegtuiginslag. Dat heeft de minister vandaag aangekondigd in de Kamer. Minister Jambon was in de subcommissie nucleaire veiligheid uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het rapport dat Greenpeace Frankrijk opstelde over de veiligheid van de kerncentrales, ook die in België. Kristof Calvo (Groen) vroeg de minister om een update van de stresstests die in 2011 werden uitgevoerd na de ramp in Fukushima. “Dit is helaas geen louter theoretische oefening. Sindsdien is er jammer genoeg veel gebeurd”, zei Calvo.

De vicepremier gaf aan bereid te zijn in te gaan op die suggestie voor een update, specifiek voor vliegtuiginslagen. Dat er sindsdien geen update heeft plaatsgevonden, betekent niet dat er intussen niets is gebeurd, benadrukte Jambon evenwel. “Denk niet dat er in de veiligheidsplannen en maatregelen geen evolutie zit”, luidde het. Het is een taak van het FANC om zo’n update te coördineren.

bron: Belga