ABS wil dat droogte erkend wordt als landbouwramp

ABS wil dat droogte erkend wordt als landbouwramp

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) wil dat de droogte van de voorbije dagen wordt erkend als landbouwramp. De landbouwersorganisatie diende daarvoor vandaag een aanvraag in bij Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege. Het ABS wijst erop dat het al weken geleden is dat er nog enige neerslag van betekenis is gevallen. “Enkele buien zijn niet meer voldoende om de groei terug op gang te brengen en de schade voor een aantal teelten is onomkeerbaar”, luidt het. “Verscheidene veehouders moeten hun voorraden voor deze winter reeds aanspreken omdat de grasgroei volledig stilgevallen is in graasweiden. (…) Wie water voorhanden heeft, laat de beregeningsinstallaties overuren draaien en op de beregende percelen staan de gewassen er, gelet op de omstandigheden, niet verkeerd bij. Maar niet alle gewassen kunnen worden beregend”, benadrukt het Algemeen Boerensyndicaat.

Vooral wintergranen, de bonen voor de conservenindustrie en de wat later gezaaide erwten zijn getroffen, evenals de broccoli, bloemkool en andere groenten die nu geoogst worden. Telers van wintergroenten, zoals spruiten, verwachten volgens het ABS dat wat nu al op het veld staat deze winter een slechte opbrengst zal geven, zowel in omvang als qua kwaliteit.

Voor de halfvroege en late aardappelen is het nog te vroeg om er zich over uit te spreken, maar ook hier worden de effecten van de huidige droogteperiode steeds duidelijker. De partijen met vroege aardappelen die niet beregend konden worden, sterven vervroegd af. Regen zal hier niet meer helpen, luidt het.

De landbouwersorganisatie wijst nog op een andere kost. “Waar het kan, wordt maximaal gebruikgemaakt van de beschikbare beregeningssystemen, maar dit zal leiden tot hoge waterheffingen volgend jaar voor het ‘redden’ van de gewassen. Deze heffingen dreigen de zo al hoge beregeningsfacturen onbetaalbaar te maken”, hekelt ze. Het ABS vraagt daarom ook aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om tijdelijk deze heffingen te herbekijken.

bron: Belga