VUB en UGent ontwikkelen zorgprogramma voor beter levenseinde in de geriatrie

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent heeft in samenwerking met de afdeling geriatrie van het UZ Gent een zorgprogramma ontwikkeld dat voor een beter levenseinde in de geriatrie zorgt. Kom op tegen Kanker maakt 220.000 euro vrij om het zorgprogramma in de geriatrie over heel Vlaanderen als standaardzorg te implementeren. Het zorgprogramma laatste levensdagen bestaat uit een zorgdossier en evaluatie-instrument en een begeleidings- en trainingsprogramma voor de zorgverleners van de afdeling geriatrie. Deze instrumenten moeten het herkennen van de stervensfase, het gepast afbouwen van therapieën, het communiceren met de patiënt en diens naasten en het samenwerken tussen zorgverleners vergemakkelijken om zo het levenseinde te verbeteren.

Het zorgprogramma werd in vijf ziekenhuizen getest bij 534 stervende mensen en nadien vergeleken met stervende mensen in vijf andere ziekenhuizen, die het programma niet toepasten.“Het gebruik van ons zorgprogramma, zo blijkt uit de studie, leidt tot meer comfort tijdens de stervensfase en een betere symptoomlast. Het gaat dan over symptomen als pijn, rusteloosheid, kortademigheid, zich verslikken, moeite met slikken en angst”, verklaart professor palliatieve zorgonderzoek Luc Deliens.

Kom op tegen Kanker financierde in een eerdere fase het onderzoeksproject dat zorgde voor de wetenschappelijke onderbouwing van het zorgprogramma en zal het nu verder uitrollen over de gehele geriatrie in Vlaanderen.

bron: Belga