Voor einde jaar nog aankondigingsborden op 10 grote toegangswegen in Vlaanderen

Voor einde jaar nog aankondigingsborden op 10 grote toegangswegen in Vlaanderen

Naast de huidige 300 aankondigingsborden voor de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) aan de ingang van de zone komen er voor het einde van het jaar nog borden op een tiental plaatsen op de belangrijkste toegangswegen tot het hoofdstedelijk gewest in Vlaanderen. Brussel Mobiliteit is hiervoor in gesprek met het Vlaams gewest. Dat kondigde minister van Leefmilieu Céline Fremault aan in het Brussels Parlement op een vraag van Ahmed Khannouss (cdH). De minister verklaarde dat er vandaag bijna 300 LEZ-borden geplaatst werden. Alle 176 camera’s die eind juni moesten geplaatst zijn, zijn operationeel. Op 1 oktober komen er daar nog een zestigtal bij. Volgens Fremault heeft de privacycommissie groen licht gegeven voor het gebruik van de gegevens van DIV, het Rijksregister, de Kruispuntbank en van de gegevens en de beelden van de camera’s. Ook de 19 Brusselse gemeenten hebben hun fiat gegeven voor het gebruik van de camerabeelden in het kader van de LEZ.

In de tweede week van juni hebben de 3.000 Brusselse eigenaars van wagens, die sinds 1 januari van dit jaar niet meer in de LEZ mogen rijden, een brief gekregen. In november krijgen de eigenaars van wagens die vanaf 1 januari 2019 verboden zijn een gelijkaardige brief.

De LEZ in het Brussels gewest is op 1 januari 2018 van kracht geworden, maar er werd een overgangsfase voorzien. Sinds juni zijn de controles gestart, maar pas vanaf 1 oktober worden boetes uitgeschreven. Die bedragen 350 euro.

Minister Fremault herinnerde er ook aan dat de Bruxell’air-premie voor de Brusselaars die hun nummerplaat inleveren vanaf begin 2019 vervangen wordt door een LEZ-premie voor Brusselaars die een wagen bezitten die niet aan de LEZ-normen voldoet. De premie moet in de komende weken in eerste lezing door de Brusselse regering goedgekeurd worden. Dat is wel al gebeurd voor de premie die Brusselse ondernemingen krijgen om hun bestelwagen (tot 3,5 ton) die niet in de LEZ mag rijden te vervangen. Het gewest komt tot 20 procent tussen in de kosten met een maximum van 3.000 euro.

bron: Belga