Slim waterbeheersysteem moet waterschaarste en -overlast voorkomen

Een netwerk van slimme sensoren moet helpen om wateroverlast, schaarste en verontreiniging tegen te gaan. De eerste watersensor werd dinsdag geïnstalleerd in Diksmuide. In Kasteelpark De Blankaart is de eerste slimme sensor ingehuldigd die het mogelijk maakt om het waterpeil en de kwaliteit van het water permanent te monitoren. Deze sensor is de eerste in een netwerk van duizenden innovatieve sensoren die samen een uniek een uniek intelligent waterbeheersysteem in Vlaanderen zullen vormen. Dankzij dat systeem zouden beschikbare waterreserves beter benut kunnen worden, en zou Vlaanderen zich beter kunnen wapenen tegen de groeiende dreiging van waterschaarste. Het IJzerbekken doet dienst als pilootgebied.

“Ons water is een schaars goed waar we duurzaam mee om moeten springen”, zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “Een efficiënt beheer is dan ook noodzakelijk.” Het gaat om een initiatief van verschillende partners, waaronder Aquafin, de Watergroep, Vlakwa, Imec en Vito.

bron: Belga