“N-VA, probeer voor één keer uw idealen te laten primeren boven vetpotten van de macht”

N-VA, probeer voor één keer uw idealen te laten primeren boven vetpotten van de macht

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken roept N-VA op om van deze laatste 11 juli van de legislatuur een moment van bezinning te maken: “Probeer voor één keer in de politieke geschiedenis van dit land uw idealen te laten primeren boven de vetpotten van de macht”. De oproep gaat gepaard met de lancering van een grootscheepse campagne ‘Vlaanderen: ons land’. Van Grieken verwijst in zijn 11 juli-boodschap naar verklaringen van zijn N-VA-collega Bart De Wever. Die zei onlangs dat, als hij mathematisch door kan gaan met een regering-Michel II, het confederalisme geen noodzaak is. “De woorden waren al even pijnlijk als verhelderend. Ze maken het voor Vlaams-nationalisten namelijk bijzonder duidelijk dat er maar één logische keuze is: het Vlaams Belang”, besluit Tom Van Grieken.

Hij is ervan overtuigd dat de Vlaamse eisen in de aanloop naar 11 juli “met veel tromgeroffel” vanuit het N-VA-hoofdkwartier zullen weerklinken, zoals ook bij het Vlaams Belang. Maar het fundamentele verschil is “dat het bij ons geen bedrieglijke façade betreft, enkel goed voor de stemmen van de Vlaams-nationale kiezer, het is onze bestaansreden”. Terwijl het parcours van de N-VA-ministers leert dat zij zelfs “geen deuk in een pak boter kunnen slaan”.

De Vlaams Belangvoorzitter maakt een vernietigende balans op van de legislatuur: “Vijf jaar en negen ministerposten later heeft de Vlaams-nationale kloekmoedigheid plaatsgemaakt voor een lamlendig politiek clubje dat uitblinkt in gezapigheid, onverschilligheid en passiviteit. Geen afbouw van de miljardentransfers, geen fiscale autonomie, geen splitsing van de sociale zekerheid, geen taalevenwicht bij de federale ambtenaren, geen toepassing van de taalwetgeving in Brussel, … nul, nada niks.”

En ook op economisch vlak oogt de balans van de regering, volgens Vlaams Belang, mager: de staatsschuld zit nog boven de 100% van het bbp, we hebben een hoge belastingdruk, hinken internationaal achterop wat jobcreatie, werkzaamheidsgraad en economische groei betreft.

En Van Grieken besluit: “Beste vrienden van de N-VA, ontketen u en gebruik deze tien laatste regeringsmaanden om uw woorden om te zetten in daden”.

bron: Belga