11 juli – Vlaanderen moet museum over eigen cultuur en geschiedenis krijgen

11 juli - Vlaanderen moet museum over eigen cultuur en geschiedenis krijgen

Er zou een museum moeten komen over de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois gezegd in zijn 11 juli-toespraak in Kortrijk. Er zijn weinig plaatsen die meer doordrongen zijn van de Vlaamse geschiedenis dan de Groeningekouter in Kortrijk. Het is dan ook geen toeval dat Vlaams minister-president Bourgeois net daar zijn oproep doet voor een Vlaams museum over de eigen geschiedenis en cultuur.

Bourgeois verwijst naar gelijkaardige voorbeelden in Friesland (Nederland) en Beieren (Duitsland). “Wij hebben in Vlaanderen schitterende musea over de meest uiteenlopende onderwerpen, maar geen museum dat onze geschiedenis en onze cultuur in de meest brede betekenis tot leven laat komen. Dat toont hoe Vlaanderen vorm heeft gekregen en wat Vlaanderen bijzonder maakt”, aldus Bourgeois.

Als het van Bourgeois zelf afhangt, is de oprichting van zo’n museum over Vlaanderen “een uitdaging voor een volgende Vlaamse regering”.

Bourgeois zou Bourgeois niet zijn als hij niets zou zeggen over de rol van Vlaanderen buiten de eigen grenzen. Zo zoomde hij in op de rol van Vlaanderen binnen het Europese project. Dat Europese project kan volgens Bourgeois enkel blijven slagen wanneer er respect is voor de rijkdom aan talen en culturen, maar ook voor “streven naar natievorming” van volkeren en naties.

Net daarom blijft Bourgeois het betreuren dat de Europese Commissie en de leiders van de Europese Unie “de andere kant opkeken” toen in Catalonië verkozen vertegenwoordigers werden aangehouden en opgesloten. Op die manier werd zelfbestuur “de facto onmogelijk gemaakt”.

De situatie in Catalonië blijft Bourgeois bijzonder dwars zitten. “Ik kan niet aanvaarden dat in 2018 in een lidstaat van de Europese Unie leiders van een volksbeweging, verkozenen des volks en ministers vervolgd worden en al negen maanden in de cel zitten, hoewel ze nooit enige daad van geweld hebben gepleegd, hoewel ze daar nooit toe opgeroepen hebben. Het is hoog tijd dat die gang van zaken getoetst worden aan het ‘Handvest van de Grondrechten van Europese Unie'”, aldus Bourgeois.

Bourgeois sloot zijn toespraak af met een duidelijke oproep aan de Vlamingen: durf ambitie te tonen en te excelleren. “Ambitie hebben, de lat hoog leggen, excelleren: ze zijn altijd al eigen geweest aan de Vlamingen, ze zijn deel van onze identiteit. Laten we dat zo houden en zodoende de basis leggen voor de welvaart en het welzijn van morgen en overmorgen. Dat is mijn wens, dat is mijn droom op de vooravond van 11 juli.”

bron: Belga