Overleg tussen gevangenisbonden en Geens afgelopen, achterban beslist over acties

Overleg tussen gevangenisbonden en Geens afgelopen

Het overleg tussen de gevangenisbonden en minister van Justitie Koen Geens is sinds deze voormiddag afgelopen. De vakbonden hebben nu tot 26 juli de tijd om hun besluiten aan de minister over te maken. De geluiden na het overleg zijn over het algemeen positief. Zo spreken onder meer de christelijke en de socialistische vakbond enerzijds en het kabinet van minister Geens anderzijds over een “constructief” gesprek. Bedoeling is nu dat deze namiddag in elke gevangenis via een algemene vergadering wordt beslist over het toekomstige verloop van de acties. “Men had ons verteld dat er manoeuvreerruimte zou zijn en dat was ook het geval”, verklaart Claudine Coupienne (CSC Services publics). “Een staking van 32 uur per week zonder organisatorische problemen blijft mogelijk. Ook de termijn van 10 dagen om in staking te gaan zoals voorzien door protocol 351 en alle andere modaliteiten zijn gehandhaafd, wat een belangrijk punt was”, luidt het.

Vakbondsverantwoordelijke Michel Jacobs (CGSP Amio) is geneigd om de acties op te schorten tot een volgend onderhoud met de minister, gepland voor de week van 20 augustus. “Staking is een drukkingsmiddel. Na de start van de parlementaire vakantie heeft dit niet veel zin”, zegt ook Coupienne.

Meer terughoudendheid is er bij VSOA, waar te horen viel dat er wel “wat punten en komma’s zijn veranderd”, maar veel meer ook niet. “Bedoeling is nu dat de leden onder de vorm van een personeelsvergadering worden geïnformeerd en geconsulteerd”, zegt vakbondsverantwoordelijke Eddy De Smedt. Volgens De Smedt bevatten de teksten een aantal punten die voor VSOA onaanvaardbaar zijn, maar hij wil zich voorlopig niet uitspreken over het al dan niet stopzetten van de acties.

Minister Geens laat intussen weten dat hij hoopt dat het werk snel kan worden hervat.

De vakbonden in de gevangenissen staken al meer dan twee weken tegen de plannen van minister Geens (CD&V) om een minimale dienstverlening in te voeren.

bron: Belga