Maggie De Block lanceert online toepassing voor aangifte onbelaste klussen

Maggie De Block lanceert online toepassing voor aangifte onbelaste klussen

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en RSZ-topman Koen Snyders hebben de online toepassing gelanceerd waarmee onbelaste, kleine klussen aangegeven kunnen worden. Het nieuwe statuut Plussen, dat werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden de mogelijkheid biedt tot 500 euro per maand bij te verdienen zonder daar belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen, wordt op 15 juli van kracht. De mogelijkheid om onbelast bij te verdienen, is ingevoerd door de federale regering. Werknemers die minstens vier vijfden werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden zullen er gebruik van kunnen maken. Ze zullen tot 6.000 euro per jaar mogen bijverdienen. Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen.

Via de nieuwe onlinedienst Bijklussen (bijklussen.be) moeten de klussen online worden aangegeven bij de RSZ. De klussen moeten op een lijst van toegelaten activiteiten staan. Als een vereniging beroep doet op iemand die in zijn vrije tijd een betaalde taak komt uitvoeren, moet de vereniging aangifte doen. Als een burger in zijn vrije tijd een klus opknapt voor een andere burger, doet hij de aangifte zelf.

Minister De Block stelde de toepassing zondag voor op de terreinen van voetbalclub Ritterklub Jette. “Kleine klusjes voor een buurman of voor een vereniging hebben een groot maatschappelijk belang. Ze brengen mensen met elkaar in contact en versterken zo het sociaal weefsel. Vaak doen mensen dat gratis of in het zwart. Als ze dit willen aangeven bij de belastingen worden die inkomsten vandaag zwaar belast en komt er een heleboel administratie bij kijken”, zegt ze. “Met het bijklussen of ‘plussen’ lossen we dat nu op. Naast de vrijstelling van belasting en sociale bijdragen tot 500 euro per maand zal de administratie snel en eenvoudig kunnen via de onlinetoepassing Bijklussen.”

Voor elke klus moeten drie gegevens worden aangegeven: het type activiteit, de periode en het betaalde bedrag. Als de aangifte niet voldoet aan de voorwaarden, wordt ze geweigerd. Verenigingen kunnen van hun ondernemingsnummer gebruikmaken om de aangifte te doen. Feitelijke verenigingen hebben geen ondernemingsnummer, maar kunnen een uniek identificatienummer aanmaken en zo toch een aangifte doen. Burgers die regelmatig bijklussen zullen in de toepassing een overzicht krijgen van de verrichte activiteiten en de verdiende bedragen.

De regeling rond bijklussen bevat diverse maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie wordt gecreëerd voor activiteiten van bestaande ondernemingen en zelfstandigen.

bron: Belga