Defensie krijgt ontmijningsvoertuigen tegen bermbommen

Defensie krijgt ontmijningsvoertuigen tegen bermbommen

Defensie krijgt zes ontmijningsvoertuigen die speciaal zijn ontworpen om zogenaamde bermbommen op te sporen. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. Ze moeten er voor zorgen dat onze troepen zich sneller en veiliger kunnen verplaatsen. De kostprijs van de aankoop wordt geraamd op 14,3 miljoen euro. Het leger zal vanaf 2021-2023 over de voertuigen kunnen beschikken, zegt minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Bermbommen zijn geïmproviseerde springtuigen die zich langs wegen en in bermen bevinden. Tijdens de strijd tegen de taliban in Afghanistan kwamen ze voor het eerst op grotere schaal in beeld. Verwacht wordt dat ze ook in toekomstige conflicten steeds vaker zullen worden ingezet tegen reguliere troepen.

De tuigen veroorzaken veel slachtoffers – niet alleen onder militairen, maar ook onder burgers. Bovendien belemmeren ze de mobiliteit van het leger. “Momenteel beschikken de eenheden van de gevechtsgenie over een zeer beperkte capaciteit om wegen vrij te maken van geïmproviseerde springtuigen. Deze taak wordt fysiek, door personeel te voet en met handdetectoren uitgevoerd, wat heel trage controles veroorzaakt, terwijl snelheid in bepaalde situaties vaak een belangrijk aspect is. Bovendien wordt het personeel aan een groot risico blootgesteld”, legt minister Vandeput uit.Daarom acht hij het noodzakelijk om voertuigen aan te schaffen die speciaal zijn ontwerpen om geïmproviseerde springtuigen op te sporen. Vandaar dat de ministerraad de aankoop goedkeurde van twee sets ontmijningsvoertuigen. Elke set bestaat uit drie voertuigen: één voertuig van het type Beaver met twee schoppen aan de voor- en achterkant en twee voertuige van het type Mangouste met sensoren aan de voorkant en een inspectie-arm achteraan.

bron: Belga