Europees parlement verwerpt herziening online auteursrecht

Het Europees parlement heeft het voorstel om internetplatformen als Facebook en YouTube auteursrechten te laten betalen voor video’s, foto’s of muziek donderdag verworpen. Het parlement kan nu nog amendementen indienen op de tekst, waardoor de herziening op de lange baan wordt geschoven. Het Europees parlement is al langer bezig met een oefening om de auteursrechten aan te passen aan de ‘online wereld’ van de 21ste eeuw. De laatste aanpassing van de Europese regels rond auteursrecht dateert van 2001, en in die tijd is er met de komst van het internet heel wat veranderd, is de redenering.
Gebruikers die nu een videoclipje van hun favoriete artiest op hun Facebook- of YouTube-pagina willen delen, kunnen dat doorgaans zonder problemen. Maar de artiesten worden daar dikwijls niet voor betaald. De commissie Juridische Zaken van het Europees parlement wilde daar paal en perk aan stellen. De websites in kwestie zouden het fiat van de houders van de auteursrechten van gedeeld materiaal nodig hebben en er een vergoeding voor moeten betalen, was de redenering. Voor foto’s, video’s of muziek van auteurs waarmee ze geen zo’n akkoord hebben, zou een automatische filter er dan voor moeten zorgen dat de content niet online komt.
De voorgestelde richtlijn deed echter heel wat stof opwaaien. Critici vrezen dat de nieuwe regels de vrijheid van meningsuiting of het recht op privacy zullen schenden en wijzen op het gevaar van een verkapte linkbelasting, die het complete internet zou ondermijnen. De Franse en Italiaanse versies van Wikipedia gingen zelfs even op zwart uit protest.
De initiatiefnemers maken zich echter sterk dat de richtlijn niets verandert voor individuele gebruikers die inhoud delen voor niet-commerciële doeleinden, en stellen dat enkel internetbedrijven zich zullen moeten aanpassen. Bovendien worden de persoonsgegevens van de gebruikers niet gebruikt, en komt ook de vrije meningsuiting niet in het gedrang, klonk het.
De Commissie Juridische Zaken keurde het voorstel van richtlijn eind juni al goed, maar omdat meer dan 10 procent van de Europarlementsleden – 76 leden – bezwaar aantekende, moest er ook plenair over gestemd worden. Daar werd het hele voorstel donderdag verworpen. De onderhandelingen met de lidstaten kunnen dus nog niet beginnen, en parlementsleden kunnen de tekst nu amenderen.

bron: Belga