Vlaams Parlement keurt strengere dierenwelzijnsregels unaniem goed

Vlaams Parlement keurt strengere dierenwelzijnsregels unaniem goed

Het Vlaams Parlement heeft vandaag unaniem het licht op groen gezet voor een verstrenging van de dierenwelzijnsregels. Zo komen er strengere straffen voor dierenbeulen en wordt de basis gelegd voor een verbod op stroomhalsbanden voor honden. Door de Zesde Staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 juli 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. De Vlaamse regering moest nog wel de oude Dierenwelzijnswet van 1986 aanpassen aan die nieuwe bevoegdheidsverdeling. Het gaat dan vooral om terminologische en technische aanpassingen, zoals het schrappen van verwijzingen naar België en het federale niveau.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om de regelgeving ook inhoudelijk bij te sturen. Zo komen er bijvoorbeeld strengere straffen voor wie dieren ernstig verwaarloost of mishandelt. De maximale straffen voor dierenbeulen worden verdrievoudigd. Vroeger was de maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of verwaarloost zes maanden. Dat wordt nu 18 maanden. Dat betekent concreet dat dierenbeulen voortaan een effectieve gevangenisstraf riskeren. “Wie niet horen wil, moet voelen”, zegt Weyts.

De N-VA-minister legt ook de basis voor een eigen Vlaamse Dierenwelzijnsinspectie in de slachthuizen. De externe controle op de slachthuizen wordt uitgebreid omdat de Vlaamse overheid de nieuwe regelgeving aan de Vlaamse overheid de bevoegdheid geeft om externe dierenartsen aan te duiden om binnen de slachthuizen toezicht te houden op de naleving van de voorschriften rond dierenwelzijn. De tekst maakt ook werk van een klokkenluidersstatuut voor slachthuismedewerkers die wantoestanden aan het licht brengen.

Verder voorziet de tekst in een mogelijk verbod op elektrische halsbanden of stroomhalsbanden voor honden. Het gebruik van die halsbanden is al langer controversieel. Tegenstanders vinden dat het toedienen van stroomstoten via de halsband dieronvriendelijk, onethisch en onnodig is.

Een onmiddellijk verbod komt er niet. Eerst moeten er volgens Weyts “verschillende onduidelijkheden uitgeklaard worden”. Zo wil Weyts uitzonderingen voorzien voor de professionele opleiding van honden of voor gedragstherapie bij honden. Maar omdat ‘gedragstherapeut’ geen geregeld beroep is, zou een algemeen verbod omzeild kunnen worden en dus een lege doos kunnen blijven. Dat soort dingen moet dus eerst uitgeklaard worden. Intussen is er wel al een rechtsgrond voor een mogelijk verbod in de toekomst.

bron: Belga