Regio’s moeten tegen 15 juli klaar zijn met klimaat- en energieplannen

De verschillende entiteiten zullen tegen uiterlijk 15 juli hun verschillende klimaat- en energieplannen finaliseren. Die verschillende plannen moeten de basis vormen voor het Nationaal Klimaat- en Energieplan dat België in het najaar moet indienen bij de Europese Commissie. Dat heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Bruno Tobback (sp.a) en Robrecht Bothuyne (CD&V). Tommelein acht de Europese doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie alvast haalbaar, maar plaatst wel kanttekeningen bij de haalbaarheid van de doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie. Europa heeft onlangs de doelstellingen rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie tegen 2030 aangescherpt. Zo ligt de lat voor hernieuwbare energie op 32 procent en op vlak van energie-efficiëntie op 32,5 procent. Het is aan de lidstaten zelf om in nationale klimaat- en energieplannen aan te geven welke bijdrage zij zullen leveren.
Ook België moet die oefening doen en tegen eind 2018 een Nationaal Klimaat- en Energieplan indienen. De verschillende regio’s zijn intussen de oefening al aan het maken. En volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) is onderling afgesproken dat alle verschillende plannen tegen 15 juli moeten klaar zijn.
Wat het Vlaamse plan betreft, zegt Tommelein dat de gesprekken nog lopen. “Het onderdeel energie werd reeds een eerste maal besproken op de Vlaamse regering. Mijn voorstel ligt op tafel: doelstellingen die bottom-up berekend zijn door mijn administratie zijn realistisch, bijvoorbeeld tegen 2030 moeten we 6,7 gigawattuur zon kunnen halen”, aldus Tommelein. Volgens de Open Vld-minister bewijzen de cijfers dat er nog een groot potentieel is voor zonnepanelen. Zelfs in de best scorende provincie, Limburg, liggen er maar zonnepanelen op 6,6 procent van de geschikte daken.
Terwijl de Open Vld-minister de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie haalbaar acht, heeft hij wel bedenkingen bij de Europese doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie. De Europese berekeningswijze is volgens Tommelein erg ambitieus. De Open Vld’er denkt dat er ook in Vlaanderen nog veel ruimte is voor verbetering, maar de inspanningen moeten wel “redelijk zijn zodat er nog groei mogelijk is”.

bron: Belga