Nationaal Orkest dreigt met staking

Nationaal Orkest dreigt met staking

De vakbondsafvaardiging van het Nationale Orkest van België heeft op 23 mei in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging ingediend. Gisteren liet het vakbondsfront weten dat het overleg sindsdien niets heeft opgeleverd. Bij het begin van het nieuwe seizoen worden acties verwacht, preciseerde vandaag Marie-Isabelle Joris van de Franstalige liberale vakbond SLFP. In een e-mail heeft de syndicale afvaardiging de voorzitter van de raad van bestuur van het Nationaal Orkest nogmaals de terugkerende problemen opgesomd waarmee zij wordt geconfronteerd in de discussies en het overleg met de intendant van het orkest, Hans Waege, en nogmaals een gebrek aan vertrouwen geuit in diens capaciteit om het instituut te beheren. Het betreft onder andere moeilijkheden bij het personeelsbeleid en het opstellen van de planning.

Tot slot beklemtonen de vakbonden dat het orkest al jaren met financiële problemen kampt. Het daaruit voortgevloeide verlies van een twintigtal muzikanten maakt het steeds moeilijker de programmatie van het repertoire te volbrengen.

bron: Belga