Zo kunnen leeftijdsgenootjes je kinderen positief beïnvloeden

Kinderen
Unsplash / R. Collins

Kinderen die vrienden hebben met zelfbeheersing, hebben zelf ook meer kans om wilskracht te ontwikkelen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Colorado. Het onderzoek bouwt voort op de beroemde ‘Marshmallow Test’ van Walter Mischel. 

Psychologen buigen zich al langer over de vaag of zelfbeheersing kan worden aangeleerd. Een nieuwe studie suggereert dat het een eigenschap is die eerder door sociale factoren wordt beïnvloed.

Eén of twee marshallows?

In de oorspronkelijke studie van Mischel uit de jaren zestig kregen kinderen tussen drie en vijf jaar oud een marshmallow. Ze konden die direct opeten, maar als ze tien minuten konden wachten, werden ze beloond met een tweede marshmallow. Uit een vervolgonderzoek bleek dat de kinderen die gewacht hadden later een grotere intelligentie vertoonden dan diegenen die het snoepje onmiddelijk hadden opgegeten.

Volgens een recent onderzoek van de Universiteit van Colorado heeft zelfbeheersing eerder te maken met de mensen waarmee we ons omringen, dan dat het een aangeboren eigenschap is.

Groepsgedrag

Voor de studie verdeelden de onderzoekers kleuters in twee groepen. Aan de ene groep werd verteld dat hun maatjes gewacht hadden met het opeten van de marshmallow. Uiteindelijk bleek dat zij allemaal langer  op hun tanden gebeten hadden dan de kinderen uit de andere groep. Daaraan werd verteld dat de andere groep het snoepje meteen verorberd had.

Volgens de onderzoekers heeft het groepsgedrag een directe invloed gehad op de zelfbeheersing en de wilskracht van de kinderen. Daarom suggereren ze dat het voor ouders nuttig kan zijn om hun kinderen bloot te stellen aan rolmodellen die zelfbeheersing uitstralen.