Tot 30.000 gevallen van gedrags- en geestesstoornissen gelieerd aan valproaat in Frankrijk

In Frankrijk hebben de voorbije vijftig jaar tussen de 16.600 en 30.400 kinderen mogelijk gedrags- en geestesstoornissen ontwikkeld nadat ze in de buik van hun moeder werden blootgesteld aan valproaat (Depakine en derivaten). Dit geeft een eerste officiële schatting aan die vrijdag bekendgemaakt werd. Valproaat is een geneesmiddel dat in de Europese Unie sinds de jaren 60 vooral wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie en bipolaire stoornis. De cijfers over het aantal mogelijke gevallen van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen door het gebruik van valproaat komen uit een studie van het Franse geneesmiddelenagentschap (ANSM) en de Franse ziekteverzekeringskas (CNAM). Tot hiertoe hadden de twee instanties enkel gecommuniceerd over het aantal gevallen van zware geboorteafwijking als gevolg van de inname van Depakine en derivaten. Tussen de 2.150 en 4.100 kinderen zouden daardoor zijn getroffen.
Het onderzoek dat vrijdag werd gepubliceerd toont aan dat kinderen die in de buik van hun moeder aan de stof werden blootgesteld, vier à vijf keer meer kans hebben dan andere kinderen op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.
In februari raadde het Europees Geneesmiddelenagentschap vrouwen al af om geneesmiddelen op basis van valproaat tegen bipolaire stoornissen te gebruiken tijdens de zwangerschap. Een jaar eerder werkte Belgisch minister van Volksgezondheid Maggie De Block nog een pakket maatregelen uit om zwangere vrouwen te sensibiliseren voor de risico’s.

Bron: Belga