Sociale zekerheid: factuur van 267 miljoen voor nieuwe geneesmiddelen Sociale zekerheid: factuur van 267 miljoen voor nieuwe geneesmiddelen

Sociale zekerheid: factuur van 267 miljoen voor nieuwe geneesmiddelen Sociale zekerheid: factuur van 267 miljoen voor nieuwe geneesmiddelen

In de rekeningen van 2017 van het RIZIV heeft de farmaceutische industrie zijn budget met 267 miljoen euro overschreden. Dat bericht Le Soir vandaag. Een onuitgegeven situatie, terwijl de andere sectoren van de sociale zekerheid een belangrijk begrotingsoverschot vertonen. Zo vertoont de post “medische erelonen” een bonus van 82 miljoen euro en de ziekenhuizen een overschot van 62 miljoen euro. De verpleegkundige verzorgingen en de tandartsen hebben 34 en 33 miljoen euro minder uitgegeven dan voorzien. Maar naast de cijfers van de goede leerlingen tekent de farmaceutische industrie voor een overschrijding van 267 miljoen euro op een initieel budget van 4 miljard euro.

Zonder deze overschrijding zou de rekening ‘gezondheidszorg 2017’ een boni van 325 miljoen euro vertonen in plaats van de vandaag opgetekende 58 miljoen.

Het is vooral de ziekenhuisfarmacologie, en in het bijzonder de introductie van innoverende behandelingen, die geleid heeft tot de ontsporing. “We zijn veel eerder dan voorzien aan het begin van deze legislatuur geconfronteerd met een golf van innovatie (de immunotherapie bijvoorbeeld, nvdr.) die niet te voorzien was. Het is dat onverwacht succes dat aan de basis ligt van de begrotingsoverschrijding (267 miljoen euro) van het geneesmiddelenbudget”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). In de rekeningen van 2017 van het RIZIV heeft de farmaceutische industrie zijn budget met 267 miljoen euro overschreden. Dat bericht Le Soir vandaag. Een onuitgegeven situatie, terwijl de andere sectoren van de sociale zekerheid een belangrijk begrotingsoverschot vertonen. Zo vertoont de post “medische erelonen” een bonus van 82 miljoen euro en de ziekenhuizen een overschot van 62 miljoen euro. De verpleegkundige verzorgingen en de tandartsen hebben 34 en 33 miljoen euro minder uitgegeven dan voorzien. Maar naast de cijfers van de goede leerlingen tekent de farmaceutische industrie voor een overschrijding van 267 miljoen euro op een initieel budget van 4 miljard euro.

Zonder deze overschrijding zou de rekening ‘gezondheidszorg 2017’ een boni van 325 miljoen euro vertonen in plaats van de vandaag opgetekende 58 miljoen.

Het is vooral de ziekenhuisfarmacologie, en in het bijzonder de introductie van innoverende behandelingen, die geleid heeft tot de ontsporing. “We zijn veel eerder dan voorzien aan het begin van deze legislatuur geconfronteerd met een golf van innovatie (de immunotherapie bijvoorbeeld, nvdr.) die niet te voorzien was. Het is dat onverwacht succes dat aan de basis ligt van de begrotingsoverschrijding (267 miljoen euro) van het geneesmiddelenbudget”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

bron: Belga