Slechts helft topambtenaren slaagt voor taaltest

Slechts helft topambtenaren slaagt voor taaltest

Eén jaar na de invoering heeft 20 procent van de leidinggevende federale ambtenaren een verplicht taalexamen afgelegd. Opvallend genoeg slaagde nog niet de helft, zo blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Brecht Vermeulen opvroeg bij minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). Dat staat vandaag in De Morgen. Sinds 1 mei 2017 moeten leidinggevenden een mondelinge proef en een test begrijpend lezen afleggen. Wie een directiefunctie heeft, riskeert ontslag bij een onvoldoende, zoals begin maart effectief gebeurde bij een directeur bij de federale overheidsdienst Economie. Wie een andere leidinggevende functie heeft, mag geen personeelsleden evalueren in die taal tot hij of zij geslaagd is. Ze hebben daarvoor 30 maanden de tijd, dus nog tot 1 november 2019.

Tot nu toe hebben 474 leidinggevende ambtenaren (20 procent) het examen afgelegd. Voorlopig konden 148 Nederlandstaligen en 66 Franstaligen hun functionele tweetaligheid bewijzen. Minder dan de helft slaagde dus voor het examen (45 procent). Franstaligen scoren slechter dan Nederlandstaligen: 52 procent van de Nederlandstaligen die deelnamen, was geslaagd, tegenover 30 procent bij de Franstaligen.

“De lage slaagpercentages zijn zorgwekkend”, reageert Vermeulen. “Hoe kan een leidinggevende nog gezag, leiding en toezicht hebben over een medewerker als hij er niet eens functioneel mee kan communiceren?”

bron: Belga