Aantal grenscontroles sterk gestegen

Aantal grenscontroles sterk gestegen

Het aantal controles van passagiers die vanop een Belgische luchthaven reizen naar een bestemming buiten de Schengenzone is in 2017 meer dan verdubbeld en in de zomermaanden zelfs verdrievoudigd. Het gaat dan om de gevallen waarbij de identiteitsdocumenten gecontroleerd worden in de politiedatabanken en waarbij niet enkel de foto op het identiteitsdocument vergeleken wordt met de persoon die zich aandient. Die stijging is een gevolg van een nieuwe Europese verordening die in april 2017 in werking getreden is. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van de federale politie. De luchtvaartpolitie controleerde in 2017 8.900.690 passagiers. Sinds april 2017 is artikel 8.2 van de Schengengrenscode immers van kracht. Dat houdt in dat de reisdocumenten van alle passagiers die reizen naar een bestemming buiten de Schengenzone systematisch gecontroleerd moeten worden in de politiedatabanken. Voordien bleef het doorgaans bij een controle van de geldigheid en echtheid van het identiteitsdocument en keek de politie of de foto overeenstemde met de persoon die voor hen stond.

In de eerste drie maanden van 2017 ondergingen nog ongeveer 300.000 passagiers per maand een grondige controle, terwijl dat nadien steeg tot ongeveer 800.000 passagiers per maand of zelfs meer dan 1.000.000 in juli en augustus.

Bij de scheepvaartpolitie is het aantal fysieke controles van passagiers om dezelfde reden gestegen tot 320.671. Het aantal personen die illegaal in ons land verblijven en onderschept werden door de scheepvaartpolitie, is echter met 31,5 procent gedaald tot 1.414. Dat kan volgens het jaarrapport een gevolg zijn van een verschuiving van de smokkelroutes en een verplaatsing van het fenomeen van transmigratie naar het binnenland.

bron: Belga