Vrachtvervoer per spoor binnen Benelux gehinderd door verschillend veiligheidssysteem

Vrachtvervoer per spoor binnen Benelux gehinderd door verschillend veiligheidssysteem

Om het vrachtvervoer per spoor tussen de Benelux-landen te versoepelen, moeten regelgeving en procedures geharmoniseerd en vereenvoudigd worden en het ERTMS-systeem op elkaar afgestemd worden. De versies van het automatisch treinbeveiligingssysteem dat op de Belgische en Nederlandse treinen werd geïnstalleerd, zijn vandaag immers niet compatibel. Dat staat in een aanbeveling aan de drie regeringen die het Benelux-parlement vandaag bijna unaniem – één tegenstem (VVD) en enkele onthoudingen (PVV) – aannam. Het grootste deel van het vrachtvervoer binnen de Benelux gebeurt vandaag via de weg (46,3 procent), dan volgt het water (32,1 procent over zee en 17,4 procent door de binnenvaart), terwijl amper 4,1 procent van de goederen via het spoor op zijn bestemming raakt.

Voor het Benelux-parlement moeten alle vervoersmodi gelijk bijdragen aan de externe kosten van het transport. Trucks en binnenvaart dragen respectievelijk amper 19 en 16 procent van hun externe kosten, terwijl dat voor het spoorvrachtvervoer maar liefst 98 procent bedraagt.

Het spoorvrachtvervoer dient ook meer klantgericht georganiseerd te worden en de bottlenecks op de corridors moeten worden aangepakt.

bron: Belga