Meer aandacht voor aanbod en gerecht in grensoverschrijdende drugsproblematiek

De regeringen van de Benelux-landen moeten streven naar een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de grensoverschrijdende drugsproblematiek door de inspanningen te concentreren op de vermindering van het aanbod en het overleg tussen de gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten op te voeren. Zo luidt een bijna unanieme aanbeveling van het Benelux-parlement, die vandaag in Den Haag werd aangenomen. De assemblee dringt aan op een snelle uitvoering van het nieuwe Benelux-Politieverdrag, dat ernaar streeft de grensoverschrijdende opsporing en vervolging in België, Nederland en Luxemburg te vergemakkelijken. De uitwisseling van kennis, goede praktijken en de trends bij de strijd tegen illegale drugshandel dient opgedreven te worden.

Het model van de politionele samenwerking in de Benelux moet als inspiratie dienen voor de gerechtelijke autoriteiten in de drie landen om tot een gecoördineerde strategie en gemeenschappelijke opsporingsacties te komen. Ook de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling moet opgevoerd worden. Het parlement pleit voorts voor gemeenschappelijke teams voor onderzoek naar het vermogen met het oog op de financiële ontmanteling van transnationale drugsbendes.

De assemblee beveelt tot slot ook aan om te onderzoeken of de Etoile-acties van de Benelux-landen en Frankrijk tegen de illegale drugshandel en het drugstoerisme kunnen worden opgevoerd.

bron: Belga