Limburgers zijn vaker ziek dan andere werknemers

Limburgers zijn vaker ziek
Foto Pexels

We werken niet allemaal op dezelfde manier, zo blijkt uit cijfers van sociaal secretariaat Attentia. De manier waarop Antwerpenaren of Oost-Vlamingen naar werk kijken, is verschillend.

De werkloosheidgraad is verschillend in elke Vlaamse provincie, en da’s niet het enige verschil. Antwerpenaren, Limburgers, Vlaams-Brabanders, Oost- en West-Vlamingen hebben een verschillende werkattitude.

Vlaams-Brabanders en Antwerpenaren wisselen meer 

De vacaturemarkt trekt aan, en dat merken we ook in het stijgende aantal vacatures. Toch is niet iedereen even overtuigd om direct van job te veranderen. Werknemers uit Antwerpen en Vlaams-Brabant nemen sneller ontslag dan hun collega’s uit de kuststreek. In 2016 wisselden 7,09% van de Antwerpenaren en 6,17% van de Vlaams-Brabanders van job, terwijl dat in West-Vlaanderen maar om 4,40% ging. Als je kijkt naar de ontslagen per provincie, zijn die verschillen dan weer minder uitgesproken volgens vacature.com.

Limburgers vaker ziek

Globaal genomen melden inwoners van de provincie Limburg zich vaker ziek dan mensen uit andere provincies. Vooral het langdurig ziekteverzuim ligt er hoger (zieken die langer dan een jaar afwezig zijn). Vorig jaar was 8,42% van de werkende Limburgers out door ziekte volgens cijfers van sociaal secretariaat acerta, terwijl dat in andere provincies rond de 6% schommelt. Vlaams-Brabanders scoren dan weer gemiddeld met 7,10% ziekmeldingen.

Meer kmo’s in West-Vlaanderen

Het is moeilijk om de verschillen te verklaren, al heeft de aard van de sectoren er wellicht mee te maken. “Dat West-Vlamingen zich minder vaak ziek melden, heeft mogelijk met de omvang van de bedrijven te maken”, zegt consultant Karen Van den Bergh tegen vacature.com. West-Vlaanderen telt veel kmo’s met een beperkt aantal werknemers. In een klein bedrijf is de sociale controle en de impact op de directe collega’s immers groter, waardoor werknemers zich minder snel ziek melden.” In Limburg werken mensen voornamelijk in de zorg en industrie, en dat zijn verzuimgevoelige sectoren, geeft vacature.com nog als mogelijke verklaring.