Raad van State vernietigt FAVV-beslissingen tijdelijke slachthuizen Genk en Beringen

Raad van State vernietigt FAVV-beslissingen tijdelijke slachthuizen Genk en Beringen

De Raad van State heeft op verzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia vzw twee beslissingen van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vernietigd. Die erkenden voor de stad Genk een multifunctionele loods en voor de stad Beringen een bedrijfshal als tijdelijke inrichting voor het slachten van schapen en geiten. De Raad van State is van oordeel dat een slachthuis, om als dusdanig te worden erkend, een duurzaam karakter moet hebben, aldus de website van het rechtscollege. De arresten dateren van donderdag 14 juni.

“De wetgever beoogde immers, bij het vastleggen van de regels inzake slachthuizen, de bescherming van dieren bij het slachten. Het duurzame karakter van de inrichting garandeert dat de infrastructuur aanwezig is om het slachten in toegelaten omstandigheden te laten verlopen en om een adequate en permanente opvolging en controle mogelijk te maken”, luidt het.

“De verplichting om gebruik te maken van een erkend slachthuis dat aan de (Europese) technische voorschriften voldoet, is algemeen en zonder onderscheid van toepassing op alle organisatoren van dierenslachting en, ongeacht enig verband met een bepaalde godsdienst, en geldt dus op niet-discriminerende wijze voor alle producenten van dierlijk vlees in de Europese Unie. Ook uit deze overwegingen vloeit ondubbelzinnig voort dat het slachten, zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State reeds opmerkte, moet gebeuren in een duurzame inrichting.”

bron: Belga