Extra ondersteuning voor slachtoffers ‘cold cases’

Extra ondersteuning voor slachtoffers 'cold cases'

Er komt extra ondersteuning voor slachtoffers van zogenaamde cold cases. Dat zijn dossiers die jarenlang aanslepen, maar waarin de daders niet gekend zijn. Voortaan zullen de slachtoffers zich kunnen wenden tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers indien het strafdossier niet is afgesloten, om tussen te komen bij hun bijkomende kosten. Dat staat in een wetsontwerp waarvoor de ministerraad vandaag het licht op groen zette. Een bekend voorbeeld van een cold case is het onderzoek naar de Bende van Nijvel. In dergelijke dossiers zien de slachtoffers zich vaak genoodzaakt na al die jaren stappen te blijven ondernemen in het kader van het onderzoek. Dat betekent veelal bijkomende kosten, bijvoorbeeld omdat ze daarvoor een advocaat moeten inschakelen.

Vandaag kunnen die slachtoffers zich al tot de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers richten van zodra een beslissing tot seponering of van buitenvervolgingstelling is genomen, of een jaar na de indiening van een klacht of van een burgerlijke partijstelling en voor zover de daders onbekend blijven. Het wetsontwerp van Justitieminister Koen Geens (CD&V) laat dit nu ook toe wanneer het strafdossier niet kan worden afgesloten.

De Commissie kan maximaal 125.000 euro toekennen als uitzonderlijke hulp per opzettelijke gewelddaad. Voorwaarde is dat er meer dan tien jaar verstreken is sinds de feiten. Er geldt een overgangsperiode van drie jaar om slachtoffers van cold cases, waarin de Commissie meer dan tien jaar geleden een beslissing geveld heeft, toe te laten hun uitzonderlijke schade voor te leggen aan de Commissie.

bron: Belga