Europese Commissie wil meer geld uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking

Europese Commissie wil meer geld uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking

De Europese Unie moet na 2020 beduidend meer geld uittrekken voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. Dat heeft de Europese Commissie voorgesteld in het kader van de voorbereiding van de nieuwe Europese meerjarenbegroting van 2021 tot 2027. Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordigster van het Europees buitenlands beleid, presenteerde vandaag een enveloppe van 123 miljard euro voor het buitenlands beleid. Dat komt neer op een stijging met 30 procent in vergelijking met de lopende meerjarenbegroting. “Een nooit eerder geziene investering in onze rol op het wereldtoneel”, zo verdedigde ze het voorstel dat nog goedgekeurd moet worden door de lidstaten en het Europees Parlement.

Bijna 90 miljard euro wordt opzijgezet voor ontwikkeling, met een focus op de buurlanden van Europa en Sub-Saharaans Afrika. Het geld moet dienen om er uitdagingen als gendergelijkheid, klimaatverandering, migratie en voedselbevoorrading aan te gaan. “Dit ondersteunt onze strategische doelstelling om dichtbij de grenzen van Europa een ruimte van stabiliteit, veiligheid en welvaart te creëren”, zei eurocommissaris voor Uitbreiding en Nabuurschap Johannes Hahn. De Commissie hoopt met name dat stabiliteit en betere levensomstandigheden in deze landen van oorsprong de migratiestromen naar Europa zullen verminderen.

Voor humanitaire noodhulp is een pot van 11 miljard euro voorzien. Daarnaast wordt ook een budget van 14,5 miljard euro gereserveerd om kandidaat-lidstaten en potentiële lidstaten te helpen om de toetredingscriteria te halen.

bron: Belga