Bijna helft Vlaamse jongeren wordt gepest

Bijna de helft van de Vlaamse jongeren zegt slachtoffer te zijn van pesten of cyberpesten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de UGent bij 1.600 Vlaamse scholieren tussen 12 en 18 jaar. Achttien procent geeft toe zelf iemand te hebben gepest. De jongeren geven ook aan dat ze zelf vragende partij zijn voor preventie, sensibilisering en ondersteuning. Uit het onderzoek, dat in 2017 en 2018 is uitgevoerd, blijkt dat 48 procent van de leerlingen in het secundair aangeeft al gepest te zijn en 18 procent bekent zelf al iemand gepest te hebben. “Straffe cijfers, waar men niet naast kan kijken”, vindt Pieter Denayer van de organisatie Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. “We vragen de Vlaamse overheid dan ook om een straf beleid.”

“Pesten blijft een onderschat probleem”, zegt voorzitter Gie Deboutte. “De menselijke en maatschappelijke kost loopt hoog op. Net daarom houden we een pleidooi om sterker in te zetten op preventie.” Deboutte wijst vooral naar de verantwoordelijkheid van de omgeving wanneer het fout loop. “Scholen, sportclubs en jeugdorganisaties dragen een belangrijke verantwoordelijkheid. Ze verdienen extra steun om te kunnen doen wat nodig is.”

Jongeren hameren zelf vooral op het mentale leed dat (cyber)pesten teweeg brengt en wijzen op het “aanhoudende” aspect ervan. Het is een vorm van agressie die niet stopt, ook wanneer het slachtoffer aangeeft dat het genoeg is geweest. De scholieren geloven zelf dat acties om (cyber)pesten te voorkomen nuttig zijn en vragen permante aandacht voor het probleem.

bron: Belga