Taalraad moet achterstand begrijpend lezen oplossen

Taalraad moet achterstand begrijpend lezen oplossen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar Nederlandse collega Ingrid van Engelshoven richten een ‘Taalraad begrijpend lezen’ op. Die moet het dalende niveau van onze Vlaamse jongeren helpen aanpakken. Vlaamse leerlingen presteren ondermaats als het op begrijpend lezen aankomt, bleek eind vorig jaar uit het internationale PIRLS-onderzoek. Kinderen uit het vierde leerjaar scoren onder het West-Europese gemiddelde, en zitten zelfs een stukje onder de internationale benchmark. Bovendien is het leesbegrip er de laatste jaren fors op achteruit gegaan. Nederland doet het beter, zij het niet heel veel, maar blijft wél stabiel.

Vlaanderen en Nederland hebben nu beslist samen een Taalraad op te richten die tegen november een actieplan moet uitwerken. De raad zal tien leden tellen, experts uit Vlaanderen en Nederland. In hun actieplan moeten ze dit najaar concrete acties voorstellen. Er wordt hen ook gevraagd aandacht te hebben voor nieuwe leesvormen, zoals digitaal, en hun verhouding tot het klassieke lezen.

Volgens Crevits was er ook vanuit Nederland vraag naar de raad, omdat onze noorderburen een gecoördineerde aanpak willen. Momenteel zijn leesbevorderingsacties zeer verschillend van elkaar.

De Vlaamse Onderwijsraad lanceert tegelijk een oproep voor een literatuurstudie over onderwijs rond lezen. De studie moet meer info bieden over de groeiende diversiteit in de leerlingenpopulatie en de veranderende bronnen die kinderen en jongeren gebruiken.

bron: Belga