Eerste EU-regels voor civiel gebruik van drones goedgekeurd

Eerste EU-regels voor civiel gebruik van drones goedgekeurd
Eerste EU-regels voor civiel gebruik van drones goedgekeurd

Voor het eerst is er Europese wetgeving aangenomen voor het civiel gebruik van drones. Dat gebeurde in het Europees Parlement in Straatsburg. Bepaalde categorieën drones en hun gebruikers zullen voortaan geregistreerd moeten worden. Drones die minder dan 150 kg wegen – de overgrote meerderheid van zulke onbemande vliegtuigjes – vielen tot nu onder nationale wetgeving. Dat betekent dat fabrikanten en gebruikers aan uiteenlopende vereisten moeten voldoen op het vlak van ontwerp en veiligheid. Voortaan gelden gemeenschappelijke regels in de hele EU.

Die stellen dat drones op geen enkel moment burgers in gevaar mogen brengen. Afhankelijk van het risiconiveau dat met het gebruik van een bepaalde drone gepaard gaat – gemeten aan de hand van het gewicht van het toestel of de radius waarin het operationeel is – zal hij met bijkomende ‘features’ moeten worden uitgerust, zoals een geautomatiseerd landingsgestel of een systeem dat botsingen helpt vermijden.

Sommmige dronegebruikers zullen een training moeten volgen voordat ze een drone mogen bedienen, zodat ze op de hoogte zijn van alle regels die op hen van toepassing zijn en ze een drone veilig kunnen bedienen. Om gebruikers te identificeren in geval van een incident, moeten exploitanten van drones in nationale registers worden bijgehouden en moeten hun drones worden gemarkeerd voor identificatie. Op de kleinste drones zijn deze vereisten niet van toepassing.

Ivo Belet (CD&V) is tevreden dat er een einde gemaakt wordt aan de “wanorde van nationale regels” en dat er juridische zekerheid wordt geboden aan een sector waarin vooral start-ups en kmo’s actief zijn. Anneleen Van Bossuyt (N-VA), die wel vaker kritisch is voor de overregulering waar Europa zich volgens haar aan bezondigt, stelt tevreden vast dat in dit dossier wel voor de juiste insteek gekozen is. “Proportionaliteit, minder administratieve rompslomp en realiteitszin. Dit kader biedt een goed evenwicht tussen het aanmoedigen van innovatie en regulering.”

Bron: Belga