Benelux-landen versterken samenwerking op vlak van energie en klimaat

Benelux-landen versterken samenwerking op vlak van energie en klimaat

België, Nederland en Luxemburg voeren hun samenwerking op bij de uitwerking van hun nationale energie- en klimaatplannen. Dat heeft minister van Energie Marie Christine Marghem vandaag verklaard in de marge van een vergadering met haar Europese collega’s in Luxemburg. Door hun krachten te bundelen, willen de Benelux-landen in 2030 de Europese energie- en klimaatdoelstellingen halen. Met schaalvergroting en een gestructureerde aanpak willen ze van de energietransitie een verdienmodel maken. Het is voor de dicht bevolkte en sterk geïndustrialiseerde Benelux-landen een hele uitdaging om de ambitieuze Europese doelstellingen te halen, schrijven de drie bevoegde ministers in een persbericht. België, Nederland en Luxemburg wisselen ter zake al een tijd ideeën uit.

“In Nederland is er veel kennis over het hergebruik van uit gebruik geraakte gasinfrastructuur voor andere energiedragers zoals waterstof. Luxemburg heeft ervaring met lokale energietoepassingen, waar groene energie, warmte en mobiliteit als een internet met elkaar worden verbonden. In België tenslotte zijn er meer en meer innovatieve kmo’s die slimme energiediensten aanbieden om pieken of dalen in hernieuwbare energieproductie op te vangen.”Op de Europese ministerraad zei Marghem trots te zijn dat de drie landen “opnieuw een voorbeeld van regionale samenwerking kunnen zijn”. De komende maanden gaan experten in dialoog om de meest beloftevolle pistes voor energie- en klimaatsamenwerking in kaart te brengen.

bron: Belga