Alle G7-landen ondertekenen slotverklaring

Alle G7-landen ondertekenen slotverklaring

De Verenigde Staten en de zes andere invloedrijkste industrielanden zijn het op de G7-top in het Canadese La Malbaie eens geworden over een slotverklaring. Canadees premier Justin Trudeau zei aan het einde van de top dat alle landen hun handtekening onder de verklaring hebben gezet. Een passage over klimaatverandering onderschrijven de Amerikanen echter niet. De tekst bevat geen concrete maatregelen met betrekking tot het handelsconflict rond de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium, die alle andere leden van de G7 – Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk – hadden veroordeeld. De leiders engageren zich wel om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken.
“We benadrukken de cruciale rol van een internationaal commercieel systeem gebaseerd op regels en blijven strijden tegen het protectionisme”, staat in de verklaring. “Wij erkennen dat vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei en werkgelegenheid.” Daarnaast willen de landen van de G7 de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moderniseren en “om ze zo snel mogelijk eerlijker te maken”.
De VS bleken echter niet bereid om zich aan te sluiten bij de passage waarin de andere landen stellen dat ze klimaatverandering willen tegengaan door verdere samenwerking. Amerikaans president Donald Trump stapte vorig jaar uit het klimaatakkoord van Parijs.

bron: Belga