Gents partnerschap helpt 114 vluchtelingen aan werk

Gents partnerschap helpt 114 vluchtelingen aan werk

In Gent heeft een speciaal partnerschap al 114 vluchtelingen aan een job geholpen sinds september 2016. Dat meldt de stad Gent. Tegen 2019 wil de Werkplek Vluchtelingen Gent op die manier 500 vluchtelingen begeleiden. “Dat is niet evident”, zegt schepen van Werk Rudy Coddens (Sp.a). “Want niet alleen is er een taalbarrière, deze mensen hebben vaak heel traumatische ervaringen die ze uit hun thuisland meedragen.” Sinds september 2016 klopten 340 vluchtelingen aan bij Werkplek Vluchtelingen Gent, een samenwerking van de stad met de VDAB, het OCMW, en de vzw’s In-Gent en GSIW. Ze worden er georiënteerd en intensief begeleid, en eventueel geleid naar vrijwilligerswerk om te proeven van een job of een eerste werkervaring op te doen. Dat is vaak nodig omdat de job en werkomgeving in het land van herkomst vaak niet te vergelijken zijn met die op onze arbeidsmarkt.

Vormen van werkplekleren, versterkt met taalondersteuning op de werkvloer, moeten de drempel verlagen. Ook problemen bij de erkenning van het rijbewijs, diploma of eerder verworven competenties worden aangekaart.Intussen zijn 114 van de deelnemers doorgestroomd naar werk, van wie 38 via een werkervarings- of stagemaatregel, 44 via interimwerk en 32 rechtstreeks in het normaal economisch circuit. Voor 69 van deze mensen is extra taalondersteuning op de werkvloer ingezet. De gevraagde kennis van het Nederlands is immers vaak een eerste struikelblok. “Maar dat belet niet dat we deze mensen al competenties laten verwerven en de taal leren op de werkvloer”, zegt Coddens.

Het project Werkplek Vluchtelingen Gent is gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds. Het project is verlengd tot 2019.

bron: Belga