Aantal geboortes op laagste niveau in meer dan tien jaar

Aantal geboortes op laagste niveau in meer dan tien jaar

Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 65.308 geboortes geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 2005, zo blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. Voor het eerst werden er per 100 vrouwen tussen 25 en 30 jaar minder kinderen geboren dan bij vrouwen tussen 30 en 35 jaar.
Kind en Gezin registreerde vorig jaar 65.308 geboortes bij moeders met een woonplaats in het Vlaams gewest. Dat zijn er 1.495 minder dan in 2016, of een daling met 2,2 procent. De afname is het sterkst in de provincies West-Vlaanderen en in Limburg.

Het aantal geboortes piekte in 2010, maar sindsdien worden er elk jaar minder baby’s geboren in Vlaanderen. Alleen in 2016 was er weer een lichte toename. In vergelijking met 2010 werden er vorig jaar bijna 6.000 kinderen minder geboren.De voornaamste verklaring voor de daling is het totale vruchtbaarheidscijfer, of het aantal geboortes per vrouw. Dat evolueerde van 1,66 in 2016 naar 1,60 in 2017. De vruchtbaarheidscijfers voor vrouwen onder de 30 jaar dalen onafgebroken sinds 2008, en waren historisch laag in 2017. Voor het eerst brachten 100 vrouwen tussen 25 en 30 jaar minder kinderen voort dan vrouwen tussen 30 en 35 jaar.

Vrouwen beginnen dus steeds later aan kinderen, maar er is sprake van een daling in alle leeftijdsklassen. “In de jaren tachtig zagen we een sterke daling bij de leeftijdsklasse 20 tot 24 jaar, en de leeftijdsklasse 30 tot 34 jaar is dan beginnen te stijgen. Toen stelden vrouwen het krijgen van kinderen dus gewoon uit”, zegt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur van Kind en Gezin. “Nu is die stijging bij de 30-plussers weggevallen, en de jongste categorie blijft verder dalen. De komende jaren zal blijken of er nu sprake is van afstel in plaats van uitstel.”

“Over de redenen waarom er per 100 vrouwen minder kinderen werden geboren, kunnen we geen uitsluitsel geven op basis van onze data. Het kan gaan om de impact van langere scholing, minder stabiele relaties, arbeids- en inkomensonzekerheid …, maar het kan ook met timing te maken hebben”, zegt Kind en Gezin nog.

Daarnaast stelde Kind en Gezin een toenemende diversiteit vast. In 2017 had 28,1 procent van de kinderen die geboren werden een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Dat is een stijging van 1,7 procentpunt ten opzichte van 2016. In totaal gaat het om 170 verschillende nationaliteiten. De meest voorkomende zijn Marokkaans (4,6 procent van de moeders), Nederlands (2,1 procent) en Turks (1,9 procent). De vruchtbaarheidscijfers dalen bij alle vrouwen, maar niet-Belgische vrouwen krijgen gemiddeld nog één kind meer dan Belgische.

bron: Belga