Bonden protesteren tegen stopzetten “technisch overleg” ambtenarenstatuut

Bonden protesteren tegen stopzetten "technisch overleg" ambtenarenstatuut

De ambtenarenvakbonden hebben deze ochtend voor het WTC III-gebouw betoogd tegen de plannen van de regering met het ambtenarenstatuut. Volgens de politie waren er 150 à 200 betogers. Nadien trok de hele menigte naar de vergaderzaal waar het overleg met het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) plaatsvond. De bonden wilden van Chris Van der Auwera, de kabinetschef Ambtenarenzaken van Vandeput, weten of de onderhandelingen verdergezet werden.

De kabinetschef herhaalde tijdens de vergadering meermaals dat “het technisch overleg woensdag stopgezet wordt om terug te koppelen naar de minister”. Hij zei na aandringen van de vakbondsvertegenwoordigers dat dat niet het einde van de onderhandelingen betekent.De regering werkt aan een hervorming van de codex waarin het statuut van de ambtenaren vastgelegd wordt. Volgens de vakbonden breekt het kabinet de onderhandelingen echter af terwijl nog maar vier van de dertien boeken besproken zijn. Vandeput zelf is momenteel in het buitenland en was niet bereikbaar voor commentaar.

bron: Belga