Vrij verblijf in Europese Unie ook voor holebiparen

Vrij verblijf in Europese Unie ook voor holebiparen

De EU-lidstaten moeten een verblijfsrecht toekennen aan de holebipartner van een Europese burger, ook als ze zelf in eigen land geen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht erkennen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg geoordeeld.

Op vraag van het Roemeens grondwettelijk hof boog het Hof zich over de zaak van een Roemeens burger die in 2010 in Brussel in het huwelijksbootje was gestapt met een Amerikaan. Toen de Roemeen twee jaar later naar zijn thuisland wou terugkeren, kreeg hij te horen dat zijn echtgenoot slechts drie maanden wettelijk in het land kon verblijven omdat Roemenië geen holebihuwelijken erkent.In zijn arrest bevestigt het Hof dat het begrip “echtgenoot” in het kader van de richtlijn over het recht van vrij verkeer “geslachtsneutraal” is, “en dus ook de echtgenoot van hetzelfde geslacht” van een EU-burger kan zijn. Als een lidstaat bij een aanvraag om een afgeleid verblijfsrecht een in een andere lidstaat wettig gesloten huwelijk niet zou erkennen, dan zou dat de EU-burger immers belemmeren in de uitoefening van zijn recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven.

Dat een lidstaat zo verplicht wordt om holebihuwelijken te erkennen in het kader van de toekenning van een afgeleid verblijfsrecht, doet volgens het Hof “geen afbreuk aan het instituut van het huwelijk” in de ontvangende lidstaat. “Deze verplichting houdt niet in dat die lidstaat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht in zijn wetgeving moet opnemen”, vervolgt het Hof, dat oordeelt dat een dergelijke erkenningsverplichting “niet indruist tegen de nationale identiteit en geen bedreiging vormt voor de openbare orde. Het is nu aan het Roemeense gerecht om de zaak ten gronde te beslechten.

Zestien van de 28 lidstaten van de Europese Unie erkennen het holebihuwelijk. Vooral in het oosten van de Unie zijn er nog vele lidstaten die deze huwelijken niet toestaan. In Roemenië is homoseksualiteit pas sinds het begin van de jaren 2000 gedepenaliseerd.

bron: Belga