Raadkamer Brussel – Raadkamer beslist of Schaarbeekse Haard moet terechtstaan voor dodelijke brand

De Brusselse raadkamer beslist dinsdag of de Schaarbeekse sociale huisvestingsmaatschappij De Schaarbeekse Haard voor de correctionele rechtbank moet verschijnen. Het Brusselse parket wil de huisvestingsmaatschappij vervolgen voor de brand die in januari 2017 het leven kostte aan een zwangere vrouw en haar ongeboren baby. Verschillende personen, onder wie de weduwnaar van de omgekomen vrouw, hebben zich burgerlijke partij gesteld. De brand in de Severinstraat brak op dinsdagochtend 17 januari uit op de derde verdieping van een flatgebouw. Een zwangere vrouw die in de getroffen flat aanwezig was, sprong uit het raam om aan de vlammen te ontkomen en raakte levensgevaarlijk gewond. Zij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen overleed. Ook haar drie kinderen raakten levensgevaarlijk gewond bij de brand maar zij overleefden het drama. De vader van het gezin en twee politieagenten die hulp kwamen bieden, raakten bevangen door de rook en moesten ook verzorging krijgen.
Na de brand opende het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek. Dat onderzoek is intussen afgewerkt en het Brusselse parket heeft nu zijn eindvordering afgewerkt. Daarin vraagt het de raadkamer om de Schaarbeekse Haard naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, onopzettelijke slagen en verwondingen door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en onopzettelijke brandstichting van roerende en onroerende goederen door vetusteit (slijtage door normaal gebruik) of gebrek aan herstelling.

bron: Belga