Hoorzittingen over opsluiten minderjarige vreemdelingen

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken organiseert hoorzittingen over de opsluiting van minderjarige vreemdelingen die illegaal in het land verblijven. Oppositiepartij PS heeft een wetsvoorstel klaar om daar een verbod op in te voeren, maar de meerderheid verwerpt zo’n verbod. In 2008 besliste de toenmalige regering dat families met kinderen in illegaal verblijf niet meer opgesloten zouden worden in een gesloten centrum, maar ondergebracht worden in wooneenheden, in afwachting van de terugkeer naar het land van oorsprong. Maar omdat het systeem niet zou werken – gezinnen verdwijnen net voordat ze worden uitgewezen – besliste de huidige regering wooneenheden te voorzien binnen het gesloten centrum 127bis. De Kamercommissie bezoekt die nieuwe eenheden op 22 juni.

De PS stelt voor, met steun van Ecolo/Groen, een verbod op het opsluiten van minderjarige vreemdelingen in de wet in te schrijven, of de jongeren nu begeleid zijn of niet. Voor niet-begeleide minderjarigen bestaat al een beschermingsmaatregel. Bedoeling is dat de Raad van State én de regering om een advies worden gevraagd over het wetsvoorstel.

De meerderheidspartijen verwerpen het verbod dat de PS voorstelt. Ze willen gezinnen als laatste redmiddel en in beperkte mate kunnen opsluiten, in overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof. Binnen de regering-Michel werd onlangs overeenstemming bereikt zodat staatssecretaris Theo Francken een koninklijk besluit over de wooneenheden kan voorbereiden.

Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) vroeg de PS consequent met zichzelf te blijven. De Franstalige socialisten keurden in 2011 immers haar voorstel goed dat volgens Lanjri de basis vormt voor de nieuwe regels die op komst zijn. Die tekst verbiedt principieel de opsluiting van gezinnen met kinderen, maar laat bepaalde opsluitingsmogelijkheden als laatste redmiddel open, wanneer alle andere middelen niet hebben gewerkt, en dat beperkt in de tijd.

bron: Belga