Syntra-directeur: “Onderwijsinspectie keek met onderwijsbril naar leertijdopleidingen”

Syntra-directeur: "Onderwijsinspectie keek met onderwijsbril naar leertijdopleidingen"

De onderwijsinspectie keek te veel met een “onderwijsbril” naar de opleidingen die Syntra Midden-Vlaanderen en Syntra Brussel aanbiedt voor jongeren die op school hun draai niet vinden. Dat zegt Bert Van Cauteren, directeur Syntra Midden-Vlaanderen, vandaag in een reactie op het nieuws dat de onderwijsinspectie een negatief advies geeft voor vijftien opleidingen van Syntra Midden-Vlaanderen en twee opleidingen van Syntra Brussel. Van Cauteren zegt zeer verbaasd te zijn dat het verslag aan De Standaard gelekt werd, nog voor hij van de onderwijsinspectie toelichting gekregen heeft. “Dit heb ik nooit meegemaakt”, aldus de directeur. “Wie heeft er belang bij het Syntra-netwerk schade toe te brengen? Alle sereniteit is hierdoor weg.” De toelichting staat gepland voor maandag.

De onderwijsinspectie adviseert de Vlaamse regering om de erkenning voor verschillende trajecten in te trekken, vanaf 1 september 2019. Dat advies van de administratie wordt doorgaans gevolgd. Via de zogenaamde leertijdopleidingen die Syntra aanbiedt, kunnen jongeren die hun draai niet vinden, toch een diploma secundair onderwijs behalen.

Volgens de inspectie bieden de opleidingen onvoldoende kwaliteit. Dat was al aan het licht gekomen bij een doorlichting in 2014, waarop beide opleidingscentra een verbeterplan moesten opstellen. In april kregen ze opnieuw bezoek. De conclusie: voor heel wat trajecten is te weinig vooruitgang geboekt.

Omdat het rapport nog niet geofficialiseerd is, kan Van Cauteren geen inhoudelijke commentaar geven. Hij beklemtoont wel het belang van het werkveld voor de opleidingen. “Uit de VDAB-cijfers blijkt onder meer dat onze jongeren goed doorstromen naar het bedrijfsleven”, aldus de directeur. “Onderwijs is dan wel onze toezichthoudende overhoud, maar ik heb de indruk dat onze processen en die van de inspectie niet op elkaar zijn afgestemd.”

Na de toelichting, maandag, zal Syntra Midden-Vlaanderen zich beraden over een beroep. Daarvoor heeft ze dertig dagen de tijd.

bron: Belga