Eerst naar psychiatrisch observatiecentrum, dan pas vrij

Justitieminister Koen Geens (CD&V) maakt 1,5 miljoen euro vrij voor een forensisch psychiatrisch observatiecentrum. Dat moet de toerekeningsvatbaarheid van verdachten in voorarrest onderzoeken. Geens wil dat het centrum ook gedetineerden met psychiatrische problemen onderzoekt voor hun vrijlating, schrijft De Morgen zaterdag. Het observatiecentrum was sowieso al gepland, zodat onderzoeksrechters verdachten kunnen laten onderzoeken op hun toerekeningsvatbaarheid. Nu zegt minister Geens dat ook gedetineerden er zouden moeten passeren, als ze op het einde van hun straf zijn en tekenenen vertonen van psychiatrische stoornissen. “Ik wil niet van elke gevangenis een hospitaal maken, maar wanneer gedetineerden vrijkomen, moeten ze wel zo goed mogelijk genezen zijn”, zegt Geens.
Al jarenlang vragen psychiaters, advocaten en magistraten om een observatiecentrum. Het staat in de interneringswet uit 1930 en is bekrachtigd in die van 2014, maar nooit is werk gemaakt van de uitvoering ervan.
De oprichting van een beveiligd klinisch observatiecentrum was initieel voorzien voor januari 2016, als onderdeel van een gevangeniscampus in Haren, maar die bouw liep vertraging op. Minister Geens verwacht de verwezenlijking nu in 2019.

bron: Belga