Schietpartij Luik – Afgelopen vijf jaar bijna 2.000 interventies door stressteams van politie

De voorbije vijf jaar zijn de stressteams van de lokale en de federale politie 1.982 keer tussengekomen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon heeft opgevraagd. Volgens Demon tonen de cijfers aan dat politiemensen de weg vinden naar de hulpverlening die hen vanuit de politie wordt aangeboden. “De stressteams bewijzen dagelijks hun nut”, zegt het CD&V-Kamerlid. De schietpartij in Luik, waarbij twee politieagenten het leven lieten, bewijst nogmaals dat agenten een risicovol beroep hebben. Agenten kunnen in hun job af te rekenen krijgen met stresserende en traumatiserende situaties. Dat kan gaan om schietpartijen, maar ook om dodelijke verkeersongevallen of familiedrama’s.
Om agenten bij te staan in dat soort situaties, hebben de lokale en federale politie stressteams met specialisten samengesteld. Uit de cijfers blijkt nu dat die stressteams de voorbije vijf jaar 1.982 keer zijn tussen gekomen.
Vorig jaar ging het om 320 tussenkomsten, 250 voor de federale politie en 70 voor de lokale politie. In 2016 hadden de aanslagen van 22 maart een belangrijke impact. Ten gevolge van die aanslagen vonden 313 psychologische debriefings plaats. Die debriefings hebben tot doel psychologische problemen op langere termijn te voorkomen en vinden meestal binnen de drie dagen na een schokkende gebeurtenis plaats. Vorig jaar waren er 153 psychologische debriefings.

bron: Belga