Drie keer meer overtredingen door strengere geluidsnormen Brussels gewest

Drie keer meer overtredingen door strengere geluidsnormen Brussels gewest

Sinds het Brussels gewest eind april 2017 strengere geluidsnormen voor vliegtuigen invoerde, zijn er bijna drie keer zoveel inbreuken vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van Leefmilieu Brussel, die BRUZZ opvroeg. De boetes die daarmee gepaard gaan, zullen ook effectief worden geïnd, maakt het kabinet van minister van Leefmilieu Céline Fremault zich sterk. Begin 2017 schrapte de Brusselse regering de tolerantie voor de geluidsnormen. Maar enkel de overtredingen na het einde van het tweede belangenconflict, op 22 april, worden beboet. BRUZZ vroeg aan de betrokken administratie hoeveel inbreuken er sindsdien zijn vastgesteld. Voor de periode 1 mei 2017 tot en met 31 maart 2018 werden 3.406 inbreuken vastgesteld. Die worden gegroepeerd, en leidden tot 274 processen-verbaal, opgestuurd naar in totaal 58 luchtvaartmaatschappijen.

Ongeveer 70 procent van die inbreuken houden verband met het einde van de tolerantie, klinkt het bij Leefmilieu Brussel. Dat zijn 2.381 inbreuken die voor 2017 nog getolereerd werden. De overige 1.025 gevallen waren ook volgens de oude normen een inbreuk, en zijn dat nog steeds. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder werden bijna drie keer meer overtredingen genoteerd. Tussen 1 mei 2016 en 31 maart 2017 waren er immers maar 1.239 inbreuken, veroorzaakt door 1.105 vluchten.

Tot hoeveel boetes dit aantal inbreuken leidt, is nog niet bekend. “Omdat de boetes voor de betreffende periode nog niet zijn opgelegd, zijn ze nog niet betaald”, zegt Adel Lassouli, woordvoerder van minister Fremault aan BRUZZ. “Vergelijk het met de eerste enveloppe die je krijgt na een verkeersovertreding. Pas in de tweede enveloppe staat hoeveel je moet betalen.”

bron: Belga