Test Aankoop en zusterorganisaties eisen 200 euro schadevergoeding per Facebookgebruiker

Test Aankoop en haar Italiaanse, Portugese en Spaanse zusterorganisaties lanceren een collectieve rechtsvordering tegen Facebook. Aanleiding is het schandaal rond Cambridge Analytica dat in maart losbarstte en waarbij aan het licht kwam dat de gegevens van meer dan 87 miljoen Facebookgebruikers werden gedeeld met derden zonder dat die hiermee hadden ingestemd. Test Aankoop wil dat consumenten opnieuw baas worden over hun eigen gegevens en een vergoeding krijgen als die onwettig worden gebruikt. Ze eist 200 euro schadevergoeding per Facebookgebruiker. Meteen na het losbarsten van het schandaal rond Cambridge Analytica richtten Test Aankoop en de zusterorganisaties een formele ingebrekestelling aan Facebook met duidelijke vragen. Sindsdien was er verschillende keren contact met de sociaalnetwerksite, maar dat leverde onvoldoende antwoorden op. Ook tijdens de recente hoorzitting met Mark Zuckerberg in het Europees Parlement kwamen er onvoldoende antwoorden. Nu vinden de consumentenorganisaties dat ze lang genoeg geduld hebben gehad. Consumenten verdienen meer dan enkel verontschuldigingen, luidt het.

“Meer en meer is duidelijk geworden dat het Cambridge Analytica-schandaal slechts één van de vele illustraties is van een economisch model dat is gebaseerd op het delen en (onwettelijk) gebruiken van gegevens, zonder dat de gebruiker hierover correct wordt ingelicht of zijn expliciete toestemming heeft gegeven. Door dit te doen, heeft Facebook de privacywetgeving geschonden alsook de wetgeving ter bescherming van de consument”, stelt Test Aankoop.

De consumentenorganisaties schatten de schade voor de gebruiker op minstens 200 euro per persoon en willen die terugeisen van Facebook. “Het is vanzelfsprekend aan de rechter om te bepalen en te beslissen hoeveel de uiteindelijke schadevergoeding zal bedragen.” Volgens Test Aankoop behoren de gegevens die Facebook verzamelt enkel en alleen de consumenten toe.

Facebookgebruikers kunnen zich aansluiten bij de ‘class action’ via www.testaankoop.be/actiefacebook.

bron: Belga