Premier Michel wil snel concrete maatregelen voor arbeidsmarkt

Premier Michel wil snel concrete maatregelen voor arbeidsmarkt

Premier Charles Michel wil snel concrete maatregelen afspreken met de deelstaten om werkzoekenden naar de vele vacatures in ons land toe te leiden. Dat heeft de premier verklaard na afloop van het overlegcomité tussen de verschillende regeringen. De komende dagen zullen de verschillende voorstellen worden opgelijst in werkgroepen. Bedoeling is snel al concrete beslissingen te nemen, benadrukte premier Michel. Het laatste kwartaal van 2017 telde ons land bijna 140.000 vacatures. Daarmee voert België het klassement aan binnen de eurozone. Binnen het overlegcomité onderkende elke regering woensdagmorgen de urgentie om iets aan die situatie te doen. “Het is een rem op bijkomende potentiële groei”, stelde premier Michel.

Voor de eerste minister geldt het dossier als een topprioriteit. Hij pleit daarom voor “stevige en duidelijke maatregelen”, die tot stand moeten komen door “een goede, efficiënte samenwerking tussen het federale niveau en de deelstaten, met respect voor ieders bevoegdheden”. Zelf heeft de premier het over een “arbeidsdeal”, met maatregelen op de korte termijn en een permanente evaluatie, ook met de werkgevers. “Geen plan of grote verklaringen”, verzekerde hij.

De premier wil snel gaan. De komende dagen is het de bedoeling dat werkgroepen een oplijsting maken van de verschillende voorstellen. Een van de volgende vergaderingen van het overlegcomité zouden er dan concrete beslissingen kunnen worden genomen. Bronnen dichtbij de onderhandelingen spreken de hoop uit dat een en ander nog dit jaar in werking zou kunnen treden.

“We zijn einde mei 2018. Het heeft ook geen zin zaken op de lange baan te schuiven”, bevestigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Hij gaf aan dat vandaag enkel akte is genomen van de nota die de federale regering voorlegde en dat het werk nog moet beginnen. Maar ook voor Bourgeois moeten er op korte termijn beslissingen worden genomen.

Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hoopt dat de voorstellen uit de werkgroepen snel hun weg naar het overlegcomité kunnen vinden. “Iedereen erkent dat we met een belangrijk en urgent probleem zitten”, luidde het. Peeters verwijst naar de noden binnen de zorgsector en naar de vacatures in de baggersector. Hij heeft ook een brief geschreven naar de sociale partners binnen de Groep van Tien om hen te wijzen op de paradox tussen enerzijds de groep werkzoekenden en anderzijds de vacatures. De werkgevers hebben aangegeven dat ze willen meewerken, aldus de vicepremier.

Vanuit de deelstaten kwamen er bijvoorbeeld voorstellen over de fiscale behandeling van premies die de gewesten voorzien voor hun arbeidsmarktbeleid. Premier Michel gaf eerder al aan dat hij een fiscale aanmoediging voor opleidingen naar knelpuntberoepen niet ongenegen is. Daarbij is het zaak de kostprijs, de timing en het potentiële effect te becijferen.

bron: Belga