Kamer schrapt vrijstelling voor afwezige partijvoorzitters

Kamer schrapt vrijstelling voor afwezige partijvoorzitters

Het beheerscomité van de Kamer – de vroegere quaestuur – heeft de traditie geschrapt die inhield dat partijvoorzitters die in de Kamer zetelen, geen sanctie krijgen indien ze niet deelnemen aan 80 procent van de stemmen in de plenaire vergadering. De traditie werd indertijd in het leven geroepen omdat partijvoorzitters buiten het gewone parlementaire werk nog een pak extra werk op de plank hebben. Deze legislatuur moest de regel echter niet worden ingeroepen. De zeven partijvoorzitters (Benoît Lutgen, Wouter Beke, Bart De Wever, Olivier Chastel, Meyrem Almaci, Olivier Maingain en Elio Di Rupo) tekenden present tijdens minstens 80 procent van de plenaire stemmingen.

“Niettemin heb ik het punt over de vrijstelling voor partijvoorzitters, waarvan we het bestaan niet afwisten, op de agenda van het beheerscomité geplaatst van vandaag geplaatst en de traditie werd geschrapt”, verklaarde André Frédéric (PS). Hij heeft overigens een voorstel klaargestoomd om het absenteïsme tijdens de commissievergaderingen te sanctioneren.

bron: Belga