Canadees-Europees vrijhandelsverdrag vanaf dinsdag in de Kamer

Canadees-Europees vrijhandelsverdrag vanaf dinsdag in de Kamer

De commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer start morgen de bespreking van een controversiële tekst: het wetsontwerp tot instemming met de ‘Brede economische en handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds’, of kortweg CETA. De goedkeuring van het verdrag door ons land zette in oktober de internationale schijnwerpers op Wallonië, dat de federale regering weigerde een volmacht te verlenen voor de noodzakelijke Belgische handtekening, wat het volledige dossier blokkeerde. Morgen stelt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de tekst voor in de Kamercommissie, die volgens plan het ontwerp op 22 juni moet goedkeuren, waarna de plenaire Kamer zich nog moet uitspreken. Ook de deelstaatparlementen moeten hun zeg nog krijgen.

Het verzet van Wallonië, de Franse Gemeenschap en het Brussels gewest spitste zich vooral toe op het arbitragemechanisme tussen investeerders en lidstaten, waarvan de Franstalige Belgen vreesden dat de rechters uit de zakenwereld zouden komen. Na twee weken van interne onderhandelingen met de Canadese, Europese en Belgische autoriteiten konden de meeste bezwaren worden weggewerkt.

In afwachting van een goedkeuring door de verschillende parlementen, trad het verdrag op 20 september 2017 in werking.

bron: Belga