17.000 handtekeningen voor Wereldhongerdag

Wereldhongerdag

Op Wereldhongerdag ‘vieren’ we dat de wereld honger heeft. Een ‘feestdag’ waar de Verenigde Naties zo snel mogelijk van af willen, volgens hun SDG2. SDG2 is de tweede duurzame ontwikkelingsdoelstelling die ernaar streeft om tegen 2030 honger definitief de wereld uit te helpen.

Honger is de afgelopen jaren weer toegenomen, tot bijna 1 miljard mensen. Daarbovenop zijn 2 miljard mensen ondervoed, hoewel er genoeg voedsel geproduceerd wordt om 10 miljard mensen eten te geven.

Eén derde gaat verloren

Maar waar gaat al dat extra voedsel dan naartoe? Eén derde komt nooit op ons bord. Er gaat voedsel verloren bij het opslaan, tijdens het transporteren, in de verwerkende industrie, in restaurants en supermarkten, maar ook in onze eigen keuken. Daarnaast gebruiken we voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie om er vee mee vet te mesten. Ook gewassen die geteeld worden voor biobrandstoffen eten we niet op. Bovendien palmen ze grond in waarop voedsel kan worden geteeld.

Petitie “Help honger de wereld uit”

Meer en meer worden we als burger gewezen op de gevolgen van de keuzes die we maken in de supermarkt. Of nog beter, bij het Voedselteam, de lokale (pluk)boerderij of de wereldwinkel. Als burgers kunnen we inderdaad een stukje de markt beïnvloeden door producten met een lagere ecologische impact te kopen en een eerlijke prijs voor de boeren te eisen, maar ook de overheden kunnen hun steentje bijdragen.

Om aan haar verplichtingen te voldoen moeten de verschillende overheden, Vlaams, Belgisch en Europees, ervoor zorgen dat de voedselproductie in de eerste plaats dient om mensen te voeden en landbouwers toelaat hun brood te verdienen met hun stiel. Om die eis kracht bij te zetten, overhandigt Broederlijk Delen meer dan 17.000 handtekeningen aan de minister van landbouw, Joke Schauvlieghe. Samen moeten we de honger de wereld uit helpen!