Postbodes en spoorlui zijn ook zwaar beroep

Postbodes en spoorlui zijn ook zwaar beroep

Heel wat spoormensen staan op de beruchte lijst van zware beroepen bij het overheidspersoneel, net als postbodes, loodsen en luchtverkeersleiders. Dat is vernomen van Luc Piens van ACV-Transcom. De christelijke en liberale overheidsvakbonden bereikten gisteren met pensioenminister Daniel Bacquelaine een akkoord over het wettelijk kader voor het statuut van zwaar beroep bij de overheid.

Er is ook sprake van een lijst met zware beroepen. Voor de vakbonden is die lijst te nemen of te laten, maar binnen de regering wordt voorbehoud aangetekend. “Een discussielijst”, zo luidt het in regeringskringen.

Gisteren was al duidelijk dat onder meer politie, militairen en brandweer op de lijst staan, net als een deel van het onderwijzend personeel.

Volgens Luc Piens van de christelijke spoorvakbond staan ook heel wat spoorberoepen op de lijst. “Iedereen die aan de criteria voldoet.” Het gaat concreet om werknemers in de seinhuizen, arbeiders die werken aan de sporen en de bovenleidingen, het rijdend personeel (treinbestuurders en -begeleiders) en de agenten van Securail.

Staan ook op de lijst volgens de ACV’er: postbodes en postpersoneel dat in de sorteercentra werkt, luchtverkeersleiders en loodsen.

bron: Belga