Gaan gesleutel aan lijst zware beroepen niet aanvaarden, waarschuwt Luc Hamelinck

Gaan gesleutel aan lijst zware beroepen niet aanvaarden
Gaan gesleutel aan lijst zware beroepen niet aanvaarden

De vakbonden gaan niet aanvaarden dat nog wordt gesleuteld aan de lijst met zware beroepen waarover een akkoord werd bereikt. “We hebben een deal, die moet gehonoreerd worden”, waarschuwde Luc Hamelinck, de voorzitter van ACV-Openbare Diensten, deze avond in Terzake op Canvas. Volgens Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open Vld) hebben de vakbonden zichzelf geen dienst bewezen door de lijst “voorbarig” bekend te maken. Aakkoord of geen akkoord? Daarover lopen de meningen uiteen nadat woensdagavond bleek dat er een consensus was bereikt over wie binnen de overheid een zwaar beroep uitoefent. Vooral over de lijst met zware beroepen die sinds deze middag de ronde doet, doen Open Vld en N-VA moeilijk. Maar volgens topman Hamelinck van de christelijke overheidsvakbond is er wel degelijk een akkoord.

“De lijst maakt integraal deel uit van het akkoord”, aldus Hamelinck. “Wij gaan niet aanvaarden dat er aan die lijst wordt gesleuteld, verminderd, groepen worden geschrapt of criteria veranderd”. Hij wees erop dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft aangekondigd dat hij die lijst zou voorleggen aan het kernkabinet. “We hebben over veel punten een meningsverschil, maar als de minister zich op bepaalde punten heeft geëngageerd, dan heeft hij die afspraken ook gehonoreerd. We hebben er vertrouwen in dat de minister dat ook zal waarmaken”.

Indien die lijst er niet komt, dan heeft niet alleen de regering, maar de hele politiek een probleem, vindt Hamelinck. Hij wijst erop dat de regering een engagement heeft genomen naar de bevolking om een oplossing voor de zware beroepen uit te werken. Ook merkt hij op dat de verstrenging van de pensioenvoorwaarden en het optrekken van de pensioenleeftijd intussen zijn gerealiseerd. “Men heeft de mensen beloofd dat er correcties zullen komen”.

Kamerlid Van Quickenborne voelt zich niet gebonden door de afspraken in het overleg. “Onze partij noch N-VA heeft over die lijst ook maar enig woord kunnen zeggen. Het is niet omdat u spreekt met een bepaald iemand (de minister van Pensioenen, nvdr) dat dit daarom alle mensen bindt”, luidde het fors.

Hij herhaalde dat de afspraak binnen de regering was om eerst een akkoord te sluiten over het wettelijk kader voor de zware beroepen – waar de regering misschien morgen/vrijdag het licht voor op groen zet – en dat pas dan de lijst in beeld zou komen. “Over die lijst zal morgen (binnen de schoot van de regering) niet gediscussieerd worden”, stelde Van Quickenborne.

De Vlaamse liberaal meent ook dat de vakbonden zichzelf geen dienst hebben bewezen door die lijst nu publiek te maken. “Ik denk dat u beter in stilte voort had onderhandeld en akkoorden had kunnen bereiken. Dat was mogelijk geweest. Nu wordt dit veel moeilijker”.

Bron: Belga