Nederlandse universiteiten voor de rechter gedaagd wegens Engels als voertaal

Nederlandse universiteiten voor de rechter gedaagd wegens Engels als voertaal

Twee Nederlandse unversiteiten, waaronder die van Maastricht, alsmede de Onderwijsinspectie zijn voor de rechter gedaagd omdat ze volgens de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) zonder geldige redenen Engels als voertaal gebruiken. Dit heeft de Nederlandse publieke omroep NOS gemeld. BON wil dat de verengelsing op zijn minst tijdelijk wordt stopgezet en in sommige gevallen ook wordt teruggedraaid. “De wet op het hoger onderwijs schrijft voor dat onderwijsinstellingen de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands bij Nederlandstalige studenten moet bevorderen. Dit doe je niet als je de opleiding in het Engels aanbiedt”, stelt Ad Verbrugge, voorzitter van BON en hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De verengelsing zet de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs onder druk, vindt BON. Nederlandse docenten en studenten zouden zich lang niet zo goed kunnen uiten in het Engels als in de eigen taal. Dat gaat ten koste van het wetenschappelijke debat.De praktijk heeft volgens BON ook verstrekkende gevolgen voor de hele samenleving. “Er is sprake van taalverloedering en achteruitgang van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands bij mensen die later belangrijke functies in het openbaar bestuur en de rest van de maatschappij innemen.”

Volgens BON springen de Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht eruit als slechte voorbeelden. Daar zou het gebruik van Engels als voertaal veel te ver zijn doorgeschoten. Ze zijn dan ook voor de rechter gedaagd.

De Onderwijsinspectie, die eveneens voor de rechter is gedaagd, wordt verweten dat ze niet optreedt tegen universiteiten die de wet aan hun laars lappen.

bron: Belga