Kamer zet licht op groen voor samenwerkingsakkoord klimaatdoelstellingen

Kamer zet licht op groen voor samenwerkingsakkoord klimaatdoelstellingen

De Kamer heeft vandaag quasi unaniem het licht op groen gezet voor het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams, Waals en Brussels gewest over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. Enkel Vlaams Belang, de PVDA en Vuye & Wouters onthielden zich. Het samenwerkingsakkoord werd op 12 februari afgesloten tussen de federale regering en de regeringen van de drie gewesten over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen, de zogenaamde ‘burden sharing’. Het slaat op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie en de verdeling van opbrengsten van de veiling van emissierechten en de internationale klimaatfinanciering.

bron: Belga