Belg bestelt meer water op restaurant

Belg bestelt meer water op restaurant
Foto Pexels

In nagenoeg de helft van de restaurants werd er de afgelopen twee jaar meer water gedronken. Naast de toegenomen alcoholcontroles verklaren restauranthouders deze trend door het feit dat mensen meer op hun gezondheid letten en dat water ook ‘in’ is op dit moment.

Op restaurant gaan en een lekkere maaltijd of een exquisiet menu verorberen, daar hoort een goed glas wijn (of bier) bij. Dat klopt nog steeds, maar er wordt op restaurant ook steeds meer water gedronken. Uit een enquête van NSZ, waaraan 503 restaurants hebben deelgenomen, blijkt immers dat 44% van de restaurants de consumptie van water de afgelopen 2 jaar zag toenemen. Bij 53% van de restaurants is die consumptie gelijk gebleven en slechts 3% merkt op dat er minder water wordt gedronken in hun zaak.

Water is ‘hot’Naar de oorzaken van dat toenemend succes van water op restaurant is het volgens de restauranthouders niet ver zoeken: 7 op de 10 wijten het aan de verscherpte alcoholcontroles, terwijl 36% aangeeft dat de toegenomen waterconsumptie het gevolg is van het feit dat mensen steeds meer op hun gezondheid letten. Een tiende is er van overtuigd dat een actie als Tournée Minérale ervoor gezorgd heeft dat er nu meer water gedronken wordt op restaurant. Ondertussen blijkt dat de bierconsumptie in de horeca met 1,6% afgenomen is.

Water is meer ‘in’ geraakt de laatste jaren. Een op de vijf restaurants heeft het aantal waters de afgelopen jaren dan ook uitgebreid. NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: “Nu water steeds meer in trek valt en meer geconsumeerd wordt op restaurant, raden we iedereen in de horeca aan om het wateraanbod te verbreden. De realiteit is dat steeds meer mensen die op restaurant of café gaan, vooraf een Bob aanduiden of regelmatig water tussendoor drinken. Dan is het als consument aangenaam om te kunnen kiezen tussen verschillende non-alcoholische dranken.”